Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Installera EMC-detektorn

För att kunna koppla din elmätare till en dator behövs:

  • en Reflex eller LED detektor som monteras utanpå din elmätare
  • en Modularkabel med RJ11 kontakter i båda ändar
  • en COM-Port Adapter, för anslutning till en serieport (RS232) på din dator
  • en USB till RS232 omvandlare (endast om din dator inte har någon serieport)

 

 

Installation av Nya LED detektorn EMC0904 med inbyggd temperaturgivare och Controller

Den tvådelade plastlådan gör monteringen enkel.

Denna detektor är enkel att montera och passar på de flesta nya elmätare.

Plastlådan är tvådelad med en underdel med fästkudde som först monteras på elmätaren så att elmätarens blinkande lysdiod är synlig genom det stora hålet i detektorns botten. Därefter trycks överdelen med kretskortet in i underdelen och anslutningskabeln kopplas in underifrån.

I vissa fall levereras lådan hopmonterad och är då ej avsedd att öppnas, det kan då vara enklast att först starta EMC-programmet och hålla detektorn ett par mm ovanför elmätarens lysdiod så att man ser att blinkningarna detekteras innan man sedan trycker fast den.

 

1. Hitta lysdioden som skall detekteras.

Denna lysdiod är märkt med en mätarkonstant som anger hur många blinkningar (impulser) som avges för en viss energimängd, till exempel: 1000 Imp/kWh

På bilden visas en elmätare som blinkar med infrarött (IR) ljus som är osynligt för ögat, men platsen är ändå tydligt markerad med ett ovalt fönster.

 

2. Ta bort skyddsfilmen från fästkudden på detektorns underdel.

 

3. Tryck fast detektorns underdel på elmätaren.

Passa in den så att den elmätarens blinkande lysdiod, eller fönster med IR diod, hamnar mitt i det stora hålet i underdelens botten.

 

4. Sätt in detektorns överdel med kretskort i underdelen.

... och anslut sedan kabeln med RJ11 kontakt på detektorns undersida.

 

 

Installation av passiv LED- och Reflex-detektor (EMC0705)

För installation av passiva LED och Reflex detektorer se denna fil:
pdf-fil Installation av EMC LED- och Reflex-Detektor

 


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se