Spar el logo

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Supportsidor för

Energispartävling inom programmet Uthållig kommun

Projektet Energispartävling för Uthålliga kommuner syftar dels till att minska energianvändningen i deltagande kommuners kommunhus, dels till att genomföra informations- och energisparåtgärder riktade till allmänheten.

HÅLLBAR UTVECKLING VÄST

Tävlingen arrangeras av HÅLLBAR UTVECKLING VÄST, Projektledare är Carolina Dolff och Kommunikationsansvarig är Karin Holm.

24 kommuner tävlar i att spara energi

I Energispartävlingen inom programmet för Uthållig kommun tävlar 24 kommuner mot varandra där det går ut på att spara så mycket energi som möjligt.

Tävlingen pågår under tre månader, från 1:a mars till den 31:e maj. Därefter utses vinnarna av en jury bestående av representanter från bl.a. Energikontoret och Länsstyrelsen.

För att mäta och visa energianvändningen i realtid utrustas kommunhusens elmätare med mätningsutrustning kopplad till en stor och tydlig bildskärm i receptionen där alla som passerar kan se hur el-energin "rinner in" i huset.

Så här ser det ut i Västerviks kommun.

Den stora bildskärmen är strategiskt placerad så att ingen ska undgå att se hur mycket el som förbrukas − och förhoppningsvis känna sig manade att bidra med vad de kan för att minska elanvändningen.

Bildskärmen visar elförbrukningen i realtid utan fördröjning.

Elanvändningen visas på en vanlig webbsida

På bildskärmen visas en webbsida som också är åtkomlig från alla andra datorer i kommunens intranät. Alla i huset kan se den från sin arbetsplats. Det gör att man omedelbart kan se hur mycket olika aktiviteter och åtgärder påverkar elförbrukningen utan att behöva springa ner till receptionen och titta.

Några kommuner har till och med lagt ut sidan direkt på sin webbplats så att alla kommuninvånare kan följa tävlingen i realtid och se hur bra deras egna energirådgivare är på att effektivisera elanvändningen i kommunhuset.

Instruktionsblad

Vid bildskärmen finns ett instruktionsblad där den som vill kan läsa om vad som visas.


Första tävlingsdagens elförbrukning i Storumans kommunhus

Bilden visar totala elförbrukningen högst upp men också hur elanvändningen är fördelad under dygnet.

Allt rött i bilden är elenergi som passerat in i huset genom elmätaren. Det kan jämföras med vatten som rinner genom en vattenmätare.

En skillnad är att man både hör och ser när vattnet rinner ur en öppen kran och kan då gå och stänga av den.

Elförbrukningen måste visas på något annat sätt.


Andra tävlingsdagens elförbrukning i Storumans kommunhus (fram till ca 17:00)

Det röda i bilden visar dagens elförbrukning och den gröna kurvan visar gårdagens som jämförelse.

Det ser ut som om många i huset uppmärksammat att det pågår en tävling i att spara elenergi. På förmiddagen ligger medeleffekten ca 8000W lägre än första tävlingsdagen.

Under lunchen är det många som släckt belysningen i sitt arbetsrum och kanske till och med stängt av sina datorer.

Vad var då hela andra dygnets elförbrukning?

Hur mycket el sparade Storuman?

− Det kan vi förstås inte avslöja här, det är ju faktiskt en tävling. Men det ser i alla fall ut som om Storuman siktar på en pallplats.


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se