Spar el logo

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Din elkostnad

Din elkostnad består av två delar, elhandelskostnad och nätavgift. Elhandelskostnaden betalas till det elhandelsbolag som du köper din el av, och nätavgiften betalas till det nätbolag som sköter distributionen av el i ditt område.

Din elkostnad
Elhandel
Energiförbrukning: ditt elpris × kWh
Energiskatt: 0,283 × kWh
Elhandlarens påslag: 0,10 × kWh
Elnät
Energiöverföring: kWh × överföringspris
eller högsta effekt × effektavgift

Elhandel

Du köper din el av ett elhandelsbolag. Kostnaden, dvs. det du betalar för din el är ditt elpris multiplicerat med antalet förbrukade kWh. Du kan alltså sänka kostnaden för din elkonsumtion på två sätt:

  • genom att minska din elförbrukning
  • genom att betala ett lägre pris för den el du förbrukar

Det mest uppenbara sättet är förstås att helt enkelt minska elförbrukningen så mycket som möjligt. Men det har många redan gjort, och att göra det utöver en viss gräns innebär också en sänkning av den levnadsstandard man är van vid.

Hur kan man då betala ett lägre pris för den el man förbrukar?

Elmarknaden

Elhandelsbolaget köper elen på den gemensamma nordiska Elbörsen och säljer den sedan vidare till dig. Priset för elen på Elbörsen varierar för varje timme, och bestäms varje dag kl. 14:00 för 34 timmar framåt i tiden.

Med ett avtal om fast pris så är ditt elpris bestämt i förväg av elhandelsbolaget och gäller under hela avtalsperioden, oavsett hur priset på elbörsen varierar.

Om du har ett avtal med rörligt pris så beräknas ditt elpris i efterhand som medelvärdet av alla månadens timpriser på elbörsen + elhandelsbolagets påslag.

Oavsett om du köper din el till fast eller rörligt pris, så kan du bara påverka ditt elpris marginellt genom att försöka hitta det billigaste avtalet för fast pris eller det elhandelsbolag som har lägsta påslaget på börspriset.

Om du vill vara miljövänlig och drar ner din elförbrukning när priset på elbörsen är högt får du ändå betala samma pris som om du istället förbrukat all din energi när börspriset är som högst.

Köp el per timme

Det finns ytterligare ett sätt att köpa el, nämligen per timme så att ditt elpris direkt följer priset på elbörsen. Förutsättningen för att detta skall vara möjligt är att nätbolaget läser av din elmätare varje timme och rapporterar dessa timvärden till elhandelsbolaget.

Du får då helt nya möjligheter att påverka kostnaden för din elförbrukning. Du kan sänka din förbrukning när priset på elbörsen är högt - och öka din förbrukning när elpriset sjunker.

Detta blir också det allra miljövänligaste sättet att köpa el. Eftersom att timpriset för el till stor del styrs av tillgången på förnyelsebar energi blir miljöbesparingen extra stor när du minskar din förbrukning när priset är högt.


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se