Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


EMC-programmet

EMC-programmet läser av pulserna från elmätaren (count), beräknar total och relativ effekt (power W) och beräknar energi och kostnad över tid.

EMC-programmet

Hämta EMC programmet!

Om du har EMC0904 detektorn gå till: EMC0904 download
 

För alla andra versioner klicka här:
Hämta EMC programmet från TechTrade
(Öppnas i ett nytt fönster.)

EMC programmet räknar om elmätarens registrerade energiförbrukning till effekt.

Programmet kan användas fristående genom att man skriver in hur lång tid det tar för elmätaren att registrera den energimängd som motsvaras av en blinkning, om mätaren har en lysdiod, eller ett varv om mätaren har en roterande skiva.

Ännu bättre blir det förstås om man inte behöver skriva in värdena från elmätaren manuellt. Genom att montera en liten detektor utanpå elmätaren och koppla den till datorn sköter programmet sig självt och man kan när som helst titta på effekten vid en viss tidpunkt, eller energiförbrukningen över valfri period.

Detektorer för montering på elmätaren kan du beställa i vår webshop.

När EMC-programmet är kopplat till en elmätare uppdateras räkneverket för totalt förbrukad energimängd vid varje ny blinkning eller puls från mätaren, eller vid varje varv av den roterande skivan på den gamla typen av analoga elmätare. Programmets räkneverk kan synkroniseras med elmätaren genom att skriva in mätarställningen när programmet installeras, därigenom blir det möjligt att kontrollera om elräkningen stämmer med periodens verkliga förbrukning.

Grafisk presentation av effekt och temperatur

EMCgraf

EMC kan visa kurvor för effekt (röd) och temperatur (blå) över valfri tidsperiod. När muspekaren (×) förs över kurvan visas tidpunkt och värde i en ruta som följer markören. Peka på bilden!

Alla mätvärden sparas på datorn, förändringar i effekt och temperatur kan studeras i detalj för valfri tidsperiod.

När markören flyttas i diagrammet visas tid och effekt eller temperatur för den närmaste mätpunkten.

Etiketter kan placeras i grafen genom att hålla ner vänstra Alt-knappen, peka på en punkt, trycka ner vänstra musknappen och dra till önskad plats och släppa upp musknappen.

Relativa mätningar görs genom att peka på en punkt, trycka ner vänstra musknappen och dra till en annan punkt, skillnaden i effekt visas som då visas kan användas för att bestämma enskilda apparaters effektförbrukning. För att placera en etikett med relativt mätvärde, tryck ner vänstra Alt-knappen medan musknappen är nedtryckt, dra till önskad plats och släpp upp musknappen, släpp därefter upp Alt-knappen.

Det grafiska diagrammet kan skrivas ut, eller kopieras till klippbordet för att klistras in i något annat program. t ex ett ordbehandlingsprogram.

Inbyggd webbserver

EMC-programmet har en inbyggd webbserver som gör att du kan läsa av din elförbrukning via Internet i webbläsare, eller i din din mobiltelefon.

EMC-programmet
EMC-programmets webbgränssnitt
 

Överst: Aktuell tid och temperatur.

Den momentana effekten visas i ett stort och tydligt instrument som kontinuerligt visar;

  • Total effekt (stora röda visaren)
  • Grundeffekt (lilla turkosa visaren)
  • Medeleffekt (lilla oranga visaren)
  • Total ackumulerad förbrukning (kWh)
  • Total eller relativ effekt (digitalt)

Nederst: Diagram som visar effekt, energi och temperatur under valfri tidsperiod, här visas dygnet den 16 Februari 2010, då el förbrukades för 107 kr och 87 öre.


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se