Spar el logo

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Elbörsens timpriser

Här kan du själv se timpriserna för el på den nordiska elbörsen för varje timme den senaste veckan.

 TRANSFORM Round(Avg([SE1]) / 10)
SELECT
  First([priceHour]) AS [date]
, Round(Min([SE1]) / 10) AS [min]
, Round(Max([SE1]) / 10) AS [max]
, Round(Avg([SE1]) / 10) AS [avg]
, Round((Max([SE1]) - Min([SE1])) / 10) AS [dif]
, Round(100 * (1 - (Min([SE1]) / Max([SE1])))) AS [%]
 FROM [D:\w016015\sparel.se\WWWRoot\_data\dbNPareaPriceSE.mdb].[hourlySE]
WHERE 1 = 1
AND [priceHour] >= DateValue('2024-06-17')
 GROUP BY DateValue([priceHour])
 PIVOT DatePart('h', [priceHour])
sqlExecute: ERROR err.number = 80040E09 (-2147217911) 
showSQLerror: Errors.Count=1
  1. SQLState = 3027 NativeError (dec) = -118490897 NativeError (hex) = F8EFF8EF Description = Cannot update. Database or object is read-only.
 TRANSFORM Round(Avg([SE2]) / 10)
SELECT
  First([priceHour]) AS [date]
, Round(Min([SE2]) / 10) AS [min]
, Round(Max([SE2]) / 10) AS [max]
, Round(Avg([SE2]) / 10) AS [avg]
, Round((Max([SE2]) - Min([SE2])) / 10) AS [dif]
, Round(100 * (1 - (Min([SE2]) / Max([SE2])))) AS [%]
 FROM [D:\w016015\sparel.se\WWWRoot\_data\dbNPareaPriceSE.mdb].[hourlySE]
WHERE 1 = 1
AND [priceHour] >= DateValue('2024-06-17')
 GROUP BY DateValue([priceHour])
 PIVOT DatePart('h', [priceHour])
sqlExecute: ERROR err.number = 80040E09 (-2147217911) 
showSQLerror: Errors.Count=1
  1. SQLState = 3027 NativeError (dec) = -118490897 NativeError (hex) = F8EFF8EF Description = Cannot update. Database or object is read-only.
 TRANSFORM Round(Avg([SE3]) / 10)
SELECT
  First([priceHour]) AS [date]
, Round(Min([SE3]) / 10) AS [min]
, Round(Max([SE3]) / 10) AS [max]
, Round(Avg([SE3]) / 10) AS [avg]
, Round((Max([SE3]) - Min([SE3])) / 10) AS [dif]
, Round(100 * (1 - (Min([SE3]) / Max([SE3])))) AS [%]
 FROM [D:\w016015\sparel.se\WWWRoot\_data\dbNPareaPriceSE.mdb].[hourlySE]
WHERE 1 = 1
AND [priceHour] >= DateValue('2024-06-17')
 GROUP BY DateValue([priceHour])
 PIVOT DatePart('h', [priceHour])
sqlExecute: ERROR err.number = 80040E09 (-2147217911) 
showSQLerror: Errors.Count=1
  1. SQLState = 3027 NativeError (dec) = -118490897 NativeError (hex) = F8EFF8EF Description = Cannot update. Database or object is read-only.
 TRANSFORM Round(Avg([SE4]) / 10)
SELECT
  First([priceHour]) AS [date]
, Round(Min([SE4]) / 10) AS [min]
, Round(Max([SE4]) / 10) AS [max]
, Round(Avg([SE4]) / 10) AS [avg]
, Round((Max([SE4]) - Min([SE4])) / 10) AS [dif]
, Round(100 * (1 - (Min([SE4]) / Max([SE4])))) AS [%]
 FROM [D:\w016015\sparel.se\WWWRoot\_data\dbNPareaPriceSE.mdb].[hourlySE]
WHERE 1 = 1
AND [priceHour] >= DateValue('2024-06-17')
 GROUP BY DateValue([priceHour])
 PIVOT DatePart('h', [priceHour])
sqlExecute: ERROR err.number = 80040E09 (-2147217911) 
showSQLerror: Errors.Count=1
  1. SQLState = 3027 NativeError (dec) = -118490897 NativeError (hex) = F8EFF8EF Description = Cannot update. Database or object is read-only.

öre/kWh

Dölj / visa

Mouse hovers at (0, 0).

A tooltip is easy to build with a bit of jQuery code and the data returned from the plot.

Enable tooltip


Hämta endast priser för

Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se