Spar el logo

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Energispartävling för Uthålliga kommuner 2011 − Google PowerMeter

Google PowerMeter är ett visualiserings och analysverktyg för elmätardata som liknar EMC-programmet men med utökade funktioner för presentation och delning av informationen.

EMC-programmet kan konfigureras för att kontinuerligt ladda upp mätdata till Google PowerMeter samtidigt som det skriver till textfilen emcLog.TXT.

Alla kommunens medarbetare kan då se kommunhusets elförbrukning direkt på sin vanliga google-startsida.

 


 

Aktivera EMC-programet med Google PowerMeter

 

  • 1 - Klicka för att gå till Google PowerMeter för aktivering

  • När aktiveringen med Google PowerMeter är klar;
  • 2 - Klicka för att visa fältet "- activation information"
  • 3 - Kopiera "Activation information" från Google och klistra här
  • 4 - Klicka för slutföra aktiveringen

Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se