Spar el logo

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Programinställningar

Montera utrustningen på elmätaren och anslut denna till datorn enligt anvisningarna − välj i menyn till vänster;
   Installera EMC-detektorn
   EMC-programmet
     Installation
     Användarguide

Vid trådlös anslutning måste ett COM-port nummer anges vid första start av EMC-programmet. Gå in i Enhetshanteraren och titta under "Portar (COM & LPT)", USB Adaptern med Bluetooth mottagaren visas där t ex som "USB Serial Port (COM3)", då skall 3 skrivas in i fältet "COM-port (1-16)" i EMC-programmet - Setup - General - Communication port. OBS! Bockrutan "UDP-port number" skall EJ vara markerad.

Om elmätaren är ansluten via strömtransformator skall elmätarens värde för Imp/kWh först divideras med transformatorns omsättning innan det skrivs in i EMC-programmet i fältet Imp/kWh. Exempel; om transformatorns omsättning är 600:5 betyder det att när det går 600A i primärledaren leds 5A genom elmätaren. Den kommer då endast att visa 1/120 del av den verkliga förbrukningen. Om värdet för Imp/kWh (impulser per kilo watt timme) är angivet till 10 000 på elmätaren skall 10 000 / 120 dvs 83,33 anges i fältet "Imp/kWh" i EMC-programmet - Setup - General - Energy Meter.


Avancerade inställningar

När EMC-programmet hämtas från sparel.se får man en aktiveringskod som ger begränsade möjligheter till inställningar.

För att kunna göra mer avancerade inställningar kan man hämta en ny aktiveringskod (man behöver inte installera om programmet - bara byta aktiveringskod) från Hämta EMC programmet från TechTrade

Med aktiveringskoden från techtrade kan man markera "Advanced functions" längst ner till vänster i "Setup".

För att ställa in EMC-programmets webbsida så att den visas på lämpligt sätt utan att man behöver ställa in den från [Options]-knappen kan ni göra följande inställningar med "Advanced functions" markerad.

I Setup - Web Server sätt;

Fält Värde Beskrivning
temp gauges: 0 inget temperaturinstrument på sidan
temp scale: off ingen temp i diagrammet
power scale: 80000 fast skala i diagrammet, välj gärna samma som "max Power (W)"
time range: 6 24 timmars tidsomfång
ref power time: -7 jämför med annan period, -7 = sju tidsomfång bakåt (dvs. samma veckodag föregående vecka)

Klicka sedan på "Save settings" längst ner till höger.

 


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se