Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


EMC-programmet − Installation

Följ denna instruktion steg för steg för att installera och komma igång med EMC-programmet
efter att du fått e-postmeddelande med länk för nerladdning och aktiveringskod.

Om du ännu inte hämtat länken och din aktiveringskod kan du göra det här: EMC0904 download

 


Exempel på e-postmeddelande
Länk för nerladdning: EMC13084.zip (3,37MB),
packa upp och kör setup.exe.

Fyll i dessa uppgifter i programmet under
Setup - General - Program Activation:
User email address: kalle.anka@acme.com
Activation code: B718-ACB6-16E1-AC07

1 − Ladda ner EMC-programmet

 • Högerklicka på länken till installationsfilen för EMC-programmet som du fått med e-post och välj "Spara mål som...".
 • Fönstret "Spara som" öppnas: Välj en lämplig mapp, eller skapa en ny, för installationsfilen och klicka på "Spara".

Windows Vista Example

2 − Packa upp och kör installationsfilen

 • Om fönstret "Hämtningen är slutförd" visas så klicka där på "Öppna mapp", annars öppna mappen i utforskaren.
 • Packa upp den zippade installationsfilen till en undermapp till mappen du sparade den i.
 • Gå till undermappen och kör filen "setup.exe".

Windows Vista Example

3 − Bekräfta att installationen kan börja

 • (Om du kör en tidigare version av EMC-programmet så avsluta det innan du fortsätter.)

 • Klicka på "OK" längst ner till vänster.

Windows Vista Example

4 − Välj installationsmapp

 • (Om du vill ange en annan mapp än den föreslagna så klicka på "Change Directory".)

 • Klicka på den stora knappen med datorsymbolen till vänster.

Windows Vista Example

5 − Välj programgrupp

 • (Om du vill ange en annan grupp än den föreslagna för EMC-programmet så välj från listan eller skriv ett nytt gruppnamn i fältet under "Program Group".)

 • Klicka på "Continue" längst ner till vänster.

Windows Vista Example

6 − Installationsfilerna kopieras

 • Vänta några sekunder medan installationsfilerna kopierats.

 • (Svara "Ja" om du under tiden får frågan om du vill behålla en fil med senare version som du redan har installerad på din dator.)

Windows Vista Example

7 − Installationen är klar

 • Klicka på "OK" längst ner till höger för att avsluta installationsprogrammet.

Windows Vista Example

8 − Starta EMC-programmet

 • Visa Startmenyn genom att klicka på Start knappen längs ner till vänster på skärmen.

 • Klicka (eller bara peka) på "Alla Program"
 • Dubbelklicka på programgruppen "EMC"
 • Dubbelklicka på programmet "EMC"

Windows Vista Example

9 − Aktivera programmet

 • Observera att aktiveringskoden hör ihop med e-postadressen så det är säkrast att klippa och klistra från e-postmeddelandet du fått.

 • Fyll i din e-postadress i "User email address".
 • Fyll i din aktiveringskod i "Activation code".

 • Klicka på "Apply Code"

Windows Vista Example

10 − Programmet är aktiverat

 • Nya flikar för inställningar visas och en ny ruta blir synlig med titeln "Start Options".

 • Klicka på "OK"

 • Du kan nu avsluta programmet genom att stänga de båda fönstrerna, ansluta EMC0904 detektorn och därefter starta om programmet från Startmenyn igen för att använda standardinställningarna.

 • Eller fortsätt med nedanstående punkter...Windows Vista Example

11 − Starta webbservern

 • Klicka på fliken "Web Server"
 • Om fältet efter "Listen for incoming connections at TCP port" lämnas tomt så kommer programmet att använda port 80 som är standard för http-protokollet.

 • I mitten av fönstret visas webbserverns status: "Web Server is Not running"
 • Markera bockrutan "Enable Web Server".

 • (Om brandväggen meddelar att den blockerar anslutningen så ange att du vill häva blockeringen.)

Windows Vista Example

12 − Webbservern startade OK

 • Webbserverns status ändrades till: "Web Server is available at URL: http://datornamn/

 • EMC-programmet fungerar nu som datorns standardwebbserver och tar emot inkommande anslutningar på port 80.

 • Inga inställningar behöver ändras.
  Hoppa över steg 13 och 14 nedan.

Windows Vista Example

13 − Webbservern startade ej

 • Bockrutan "Enable Web Server" avmarkerades och Webbserverns status ändrades till:
  Web Server ERROR: Cannot open port 80
  Detta beror troligen på att den valda porten redan används av ett annat program, dvs. en annan webbserver såsom Microsoft IIS.

 • Fyll i ett annat portnummer (ej 80) i fältet efter "Listen for incoming connections at TCP port",
  t. ex. 8080 eller 60374.

 • Försök igen att markera "Enable Web Server".

Windows Vista Example

14 − Webbservern startade med angivet
14 − portnummer

 • Webbserverns status ändrades till: "Web Server is available at URL: http://datornamn:portnummer/

 • EMC-programmet fungerar nu som en alternativ webbserver och tar emot inkommande anslutningar på den angivna porten.

 • Klicka på "Save settings" längst ner till höger för att spara inställningarna.Windows Vista Example

15 − Ange grundinställningar

 • Gå tillbaka till allmänna inställningar genom att klicka på fliken "General".

 • I "Start Options" kan ange i vilket läge programmet skall starta fortsättningsvis.

 • (Om du vet nummret på COM-porten som EMC0904 detektorn är ansluten till så kan du angre detta i fältet: "COM-port (1-16)")

 • Ange mätarkonstanten som finns angiven på elmätaren i fältet: "Imp/kWh"

 • Ange högsta förväntade effekt i fältet: "max Power (W)".

 • Markera bockrutan "Ring bell for each pulse" om du vill höra en ljudsignal varje gång ett datapaket tas emot.

 • Klicka på "Save settings" längst ner till höger för att spara inställningarna (om du ändrat något).

 • Stäng Setup-fönstret genom att klicka på [X] högst upp till höger.

Windows Vista Example

16 − Automatisk COM-port sökning

 • Markera bockrutan "ON-LINE" längst ner i mitten på huvudfönstret.

 • Om du inte har angivit något COM-port nummer, startar en automatisk funktion som först söker efter alla tillgängliga COM-portar och därefter öppnar en i taget och väntar i 3 sekunder på svar från EMC0904 detektorn. Om ett svar kom in skrivs portnummret automatiskt in i fältet "COM-port (1-16)" och inställningen sparas.


17 − Uppstart av EMC0904 detektorn

 • När bockrutan "ON-LINE" markeras läggs matningsspänning ut till EMC0904 detektorn och programmet väntar på svar.
  Ett statusmeddelande visas överst efter "Enery meter -": "waiting for meter at COM8"

 • När detektorn startar upp tänds den röda lysdioden och lyser i en sekund.
 • Efter ytterligare en sekund blinkar den snabbt en gång om självtesten lyckades.
 • En halv sekund senare blinkar den till svagt samtidigt som den skickar det första datapaketet till datorn.

 • Därefter skickas ett datapaket direkt efter varje blinkning av elmätarens lysdiod, dock ej oftare än en gång per sekund.


18 − Svar från EMC0904 detektorn

 • När det första datapaketet tas emot från detektorn ändras statusmeddelandet till "ONLINE" följt av datum och klockslag då kommunikationen startade.

 • Blink-räkneverket "counts" nollställs.

 • Fältet "energy (kWh)" uppdateras med den totala ackumulerade energiförbrukningen (aktuell mätarställning).

 • "ERROR" visas i fältet "s/count".

 • "0,0 °C" visas i temperaturfältet nere till vänster.

19 − Visning av effekt och temperatur

 • För varje efterföljande datapaketet som tas emot från detektorn blinkar den ljusblå indikatorn högst upp till höger.

 • Ett ett nytt effektvärde beräknas, baserat på tiden mellan de två senaste blinkningarna av elmätarens lysdiod, och visas under "total" i ramen "power (W)".

 • Den vertikala effektstapeln längs högerkanten uppdateras med aktuell effekt i förhållande till max effekt som angivits i Setup-General-"max Power (W)".

 • Aktuell temperatur visas i temperaturfältet nere till vänster.


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se