Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


EMC-programmet − Användarguide

När EMC-programmet är igång och "ON-LINE" är markerad tas datapaket emot från EMC0904 detektorn, energiförbrukningen uppdateras, effekten beräknas och poster skrivs till en databasfil och en enklare loggfil.

Här nedan beskrivs grundfunktionerna i EMC-programmets huvudfönster steg för steg.


Windows Vista Example

1 − Starta EMC-programmet

 • Visa Startmenyn genom att klicka på Start knappen längs ner till vänster på skärmen.

 • Klicka (eller bara peka) på "Alla Program"
 • Dubbelklicka på programgruppen "EMC"
 • Dubbelklicka på programmet "EMC"

2 − Huvudfönstret (Titelraden)

Titelraden överst i fönsterramen innehåller från vänster till höger;

 • EMC-programmets ikon
 • Programmets namn och versionsnummer

 • Knapp för att minimera fönstret till Aktivitetsfältet

 • Knapp för att maximera fönstret (denna knapp är avstängd, huvudfönstret kan inte maximeras).

 • Knapp för att Avsluta EMC-programmet

  Programmet kan bara avslutas genom att klicka på denna knapp och därefter bekräfta med att klicka på [OK] i en popupruta.

3 − Huvudfönstret (övre delen)

 • Överst finns en länk till denna användarguide.

 • I ramen "Energy meter" visas tiden då programmet startade loggning
 • counts visar antalet blinkningar av elmätarens lysdiod
 • energy (kWh) visar total ackumulerad energiförbrukning, dubbelklicka på fältrubriken för att skriva in aktuell mätarställning.
 • s/count visar tiden mellan de två senaste blinkningarna, klicka på fältrubriken för att växla till counts/s.

4 − Huvudfönstret [power (W)]

 • total visar total effektförbrukning, radioknappen
  väljer denna för beräkning över period nedan.

 • set ref nollställer den visade relativa effekten, används för att visa enskilda förbrukares effekt

 • relative visar relativ effekt, radioknappen
  väljer denna för beräkning över period nedan.

5 − Huvudfönstret [energy over period]

 • Den aktuella totala eller relativa effekten, som har enheten W dvs Wh/h eller wattimmar per timme, kan omräknas och visas i andra enheter för energi och tid, t ex kronor per år.

 • Radioknapparna kWh och cost väljer mellan energiförbrukning och energikostnad, i fältet price = anges totalt rörligt pris för 1 kWh

 • Sex perioder visas varav tre samtidigt utav
  hour = Timme
  day = Dygn
  week = Vecka
  month = Månad
  quarter = Kvartal
  year = År
 • Scroll-listen längst ner väljer mellan tre intilliggande perioder.

6 − Huvudfönstret (undre delen)

 • Till vänster visas den interna temperaturen i EMC0904 detektorn, om extern temperaturgivare är ansluten visas istället dess värde.

  Setup öppnar fönstret med inställningar.

 • Licensed copy visar att programmet är aktiverat med alla funktioner för EMC0904 detektorn.

  Bockrutan ON-LINE aktiverar kommunikationen med EMC0904 detektorn.

 • Om bockrutan Auto Plot är markerad öppnas ett fönster med effektdiagram varje gång ett datapaket tas emot, om fönstret redan är öppet uppdateras diagrammet i det.

  Plot-knappen används för att manuellt öppna/uppdatera fönstret med effektdiagram.

Windows Vista Example

7 − Huvudfönstret (Minimerat)

 • När EMC-programmets huvudfönster är minimerat visas det i Aktivitetsfältet längst ner på bildskärmen.

 • Du kan hela tiden se aktuell totaleffekt och temperatur utan att behöva klicka upp fönstret.

 • Om du har många program igång samtidigt kanske inte hela texten syns, det räcker då med att peka på EMC-programmet i Aktivitetsfältet så visas hela texten i en hjälpruta.


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se