Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Avancerat för programmerare

EMC-programmet kan aropas från andra program för att hämta elmätardata som sedan kan presenteras på många olika sätt. Detta kan göras mycket enkelt genom att infoga effektdiagram på en webbsida med en <img>-tag.

Det är också möjligt att hämta hela eller delar av filen emcLog.TXT via http-anrop.

För mer avancerade tillämpningar kan javascript med ajax-teknik användas, som t ex EMC-programmets start webb-sida.

I EMC-programmets undermapp "public_html" finns några exempel på hur detta kan gå till.

  • example.asp - visar hur en dynamiskt genererad .png bild med effektdiagram kan hämtas.
  • getlog.asp - visar hur utdrag ur emcLog.TXT filen kan hämtas.
  • power.asp - en enklare presentation av elmätardata som kan visas i en vanlig GSM telefon.

I undermenyerna här till vänster finns mer detaljerad information om EMC-programmets olika API funktioner.


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se