Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Hämta effektdiagram som bild till webbsida

En annan webbsida kan hämta effektdiagrammet som en dynamisk bild med namnet "emcPlot.png" från EMC-programmets webbserver, denna bild:

<img src="http://emc-server/emcPlot.png">
visar en bild med bredd 600 och höjd 400 pixlar med kurvdiagram för effekt och temperatur, effektskalan är 0 till max Power (W) (som angivits i Setup - General - Energy Meter), temperaturskalan är -30 till +50 °C, tidsomfånget på X-axeln är hela databasen.


Parametrar till dynamisk bild från EMC-programmet

För att ange hur bilden skall se ut kan man lägga till parametrar efter bildnamnet, i denna bild:

<img src="http://emc-server/emcPlot.png?q=3&p=80000&t=off&r=24h&v=-1 &e=2011-03-05T00:00&b=A6CAF0&c=ffff88" style="border:3px outset #A6CAF0;">

visas efftekten som fyllda staplar i bakgrunden (q=3), effektskalan är 0 till 80000W (p=80000), temperaturskalan är avstängd (t=off), tidsomfånget på X-axeln är 24 timmar (r=24h), föregående periods effekt visas som grön kurva för jämförelse (v=-1), sluttid för diagrammet är satt till 2011-03-05 kl. 00:00 (e=2011-03-05T00:00), ramens färg är ljusblå (b=A6CAF0) och diagrammets bakgrundsfärg är ljusgul (&c=ffff88). Den yttre 3d-ramen har lagts till i img elementet.


Förteckning över alla parametrar till dynamisk bild från EMC-programmet

Parametrarna anges efter filnamnet och ett frågetecken (?) som parameter=värde och separeras med ampersandtecken (&).

Parametrarna som använts för generering av ovanstående bild visas med fet stil.

ParVärde Beskrivning
q0 visar effekten som linjär kurva (standard)
1 visar effekten som trappstegskurva
2 visar effekten som ofyllda staplar
3 visar effekten som fyllda staplar bakom rutnätet
p0 effektskalan zommar till min - max, (default=maxMeterPower)
80000 anger att effektskalan skall vara 0 till 80000
40000,80000 anger att effektskalan skall vara 40000 till 80000
toff stänger av temperaturskalan (och kurvan)
-30,50 anger att temperaturskalan skall vara -40 till +50°C
rall (0) visar hela databasen på x-axeln (standard)
1y (1) ställer in tidsomfånget till 1 år [1y, 6m, 3m, 1m, 1w]
24h (6) ställer in tidsomfånget till 24 timmar [24h, 12h, 6h, 3h, 1h]
00:05 (13) ställer in tidsomfånget till 5 minuter [00:30, 00:15, 00:05, 00:01]
v-1 visar föregående periods effekt (i valt tidsomfång) som en grön kurva
2011-03-04T00:00 anger sluttid för valfri jämförelsetid
e2011-03-05T00:00 anger sluttid för x-axeln (utan e parametern används aktuell tid)
bA6CAF0 anger att ramens bakgrundsfärg skall vara ljusblå (Sparel-blue)
cffff88 anger att diagrammets bakgrundsfärg skall vara ljusgul

Storleken på bilden blir 600x400 pixlar men detta kan ändras genom att lägga till parametrarna;
w400 anger att bilden skall vara 400 pixlar bred
h300 anger att bilden skall vara 300 pixlar hög

Diagrammet visas med en 3d ram, detta kan ändras genom att lägga till parametern;
d0 anger att diagrammet skall visas utan ram
1 anger att ramen skall vara utan 3d effekt
3 anger att ramen skall vara med 3d effekt (standard)

Diagrammet visas med ett rutnät (grid) med 8 skaldelar på Y-axeln och varierande antal skaldelar på X-axeln beroende på valt tidsomfång, detta kan ändras genom att lägga till parametern;
g1 stänger av rutnät
8 visar rutnät med 8 skaldelar på både X och Y-axeln
24,8 visar rutnät med 24 skaldelar på Y-axeln och 8 skaldelar på Y-axeln

 


Exempel på minimalistisk bild för publicering

I detta exempel hämtas en enkel liten bild som t ex kan användas på en hemsida:

<img src="http://emc-server/emcPlot.png?w=200&h=150&d=0&g=1&p=0&t=off &r=1d&v=-1&e=2011-03-05">
Resultat
  Den röda kurvan visar elanvändningen under fredagen 2011-03-04.

Den gröna kurvan visar elanvändning under en torsdagen 2011-03-03.

Elförbrukningen minskades med 10% vilket framgår tydligt då kurvorna visas på detta sätt.

Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se