Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Databas- och logg-filer

EMC-programmet lagrar varje datapaket från EMC-detektorn i filen pwrData.EMC, från denna fil hämtas sedan datavärden för att generera dynamiska effektdiagram. Denna fil är binär och optimerad för snabb sökning, den passar mindre bra för importering i andra databaser eller program såsom Excel och liknande.

För detta ändamål används istället emcLog.TXT som är betydligt enklare att läsa in av andra program. Den kan läsas in direkt av Excel och även öppnas och läsas i klartext i en editor.emcLog.TXT

varje rad består av 45 tecken + CR+LF
en ny rad läggs till var 15:e minut

effekt w = senaste momentana effektvärdet
-0000002 = EMC-programmet startades (ON-LINE)
-0000004 = EMC-programmet stoppades (OFF-LINE)
-0000001 = Aktuell mätarställning uppdaterades manuellt
      (Detta görs genom att dubbelklicka på fältrubriken
      "energy (kWh)" i huvudfönstret)

datum   tid   energi Wh effekt W °C
---------------------------------------------
2010-10-29 11:45:01 0000118390 00001280 +24.0
2010-10-29 12:00:01 0000118709 00001281 +24.0
2010-10-29 12:15:00 0000119121 00002418 +24.0
2010-10-29 12:28:10 0000119636 -0000004 +24.0
2010-10-29 12:28:22 0000120000 -0000001 +24.5
2010-10-29 12:28:29 0000130000 -0000001 +24.5
2010-10-29 12:35:43 0000130000 00003600 +24.5
2010-10-29 12:55:57 0000130000 -0000002 +24.5
2010-10-29 12:56:03 0000130001 00001288 +25.0
2010-10-29 13:00:02 0000130086 00001287 +25.0
2010-10-29 13:15:02 0000130404 00001272 +25.0

Hämta loggfilen emcLog.TXT med http

Loggfilen emcLog.TXT kan hämtas via EMC-programmets webserver som "emcLogFile.txt".

Anrop http://knatte:60374/emcLogFile.txt Svar 2010-10-29 11:45:01 0000118390 00001280 +24.0 2010-10-29 12:00:01 0000118709 00001281 +24.0 2010-10-29 12:15:00 0000119121 00002418 +24.0 2010-10-29 12:28:10 0000119636 -0000004 +24.0 2010-10-29 12:28:22 0000120000 -0000001 +24.5 2010-10-29 12:28:29 0000130000 -0000001 +24.5 2010-10-29 12:35:43 0000130000 00003600 +24.5 2010-10-29 12:55:57 0000130000 -0000002 +24.5 2010-10-29 12:56:03 0000130001 00001288 +25.0 2010-10-29 13:00:02 0000130086 00001287 +25.0 2010-10-29 13:15:02 0000130404 00001272 +25.0 ...osv (upp till 1000 rader)

Svaret är en text sida som består av de första 1000 raderna från emcLog.TXT.

För att begränsa svaret till att bara innehålla önskat urval kan följande parametrar användas i anropet.

NamnExempelBeskrivning
getLogFrom2012-05-11 00:35:46Starttid
getLogTo2012-05-11 01:35:46Sluttid
getLogMax100Anger max antal rader i svaret
getLogMatch13Matcha strängposition, används för att endast hämta första raden för;
4 = varje nytt år
7 = varje ny månad
10 = varje ny dag
13 = varje ny timme
16 = varje ny minut
tom = hämta alla rader
getLogStatusmatchAnger hur status skall väljas ut;
match = normal
all = alla inom tidsintervallet
only = bara status, inga data rader
none = inga status, bara data rader
getLogVerbose1Visa sök-statistik från urvalet;
0 = ingen
1 = lite
2 = mer
getLogStart1Anger position i emcLog.TXT där sökningen skall börja, 1 (eller 0, eller tom) anger första tecknet i filen. Ange det returnerade värdet för "seekPos" från föregående anrop för att fortsätta därifrån.

 

Exempel: Hämta första raden för varje månad sedan EMC installerades.

Anrop http://fnatte:60374/emcLogFile.txt?getLogMatch=7&getLogStatus=none&getLogVerbose=1 Svar 2011-10-11 09:45:23 0000000001 00006237 +03.5 2011-11-01 00:00:03 0000669240 00004966 +01.0 2011-12-01 00:00:11 0001191661 00002462 -05.0 2012-01-01 00:00:13 0002918568 00027089 -06.0 2012-02-01 00:00:16 0003932261 00014667 +04.5 2012-03-01 00:00:14 0004936943 00003611 +02.5 2012-04-01 00:00:05 0005965687 00001953 +08.5 2012-05-01 00:00:07 0006669702 00000500 +07.0 Done scanning: 2012-05-11 10:18:48 logFileSize = 137522 maxScanLines = 100000 maxOutRecords = 1000 inLineCount = 2926 outLineCount = 8 startPos = 0 seekPos = 137523 Total scantime = 10 ms

Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se